Opšti uslovi korišćenja stranice

Ova Internet stranica namenjena je upravo Vama, kako biste bili informisani o AZELIJA proizvodima i uslugama.

Vaš pristup i korišćenje Internet stranica www.azelija.rs zavise o Vašem prihvatanju dolje naznačenih uslova korišćenja i pravnim normama ove web stranice. Saglasni ste i prihvatate da društvo AZELIJA d.o.o., adresa: Bulevar Zorana Đinđića 12ž, 11000 Beograd, neće biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s doje naznačenim uslovima korišćenja ovih web stranica i primenjivim pravnim normama.

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s Internet stranica AZELIJA d.o.o. pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Zato Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbegli kasnije eventualne nesporazume i posledice u svezi istih.

Stranicama www.azelija.rs se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju AZELIJA d.o.o. izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan. Zbog toga ne može se garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira AZELIJA d.o.o. Ove je web stranice otvorio AZELIJA d.o.o. isključivo u svrhu informiranja. Sve informacije dostupne na web stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili delovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja AZELIJA d.o.o.

Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih web stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.


Prava intelektualnog vlasništva


Predstavljanje i sadržaj ovih stranica smatraju se intelektualnim vlasništvom AZELIJA d.o.o. i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koja pripadaju AZELIJA d.o.o., ili su ustupljena AZELIJA d.o.o., a u vlasništvu su trećih osoba. AZELIJA d.o.o. također ima autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije.

Crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, i svi drugi dokumenti na Internet stranicama podležu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, i vlasništvo su AZELIJA d.o.o. ili trećeg lica koja temeljem pravnog posla AZELIJI garantuje ograničeno korišćenje sadržaja.

Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ovih stranica, te na njima prikazanih proizvoda i usluga odobrava se isključivo za strogo ličnu upotrebu, isključujući bilo koje korišćenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u svezi autorskih prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.

Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korišćenje, delomična ili potpuna promena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, proizvoda ili usluga koji ih čine, bez prethodnog dopuštenja AZELIJA d.o.o., bilo zlonamerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uslova korišćenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, te će AZELIJA d.o.o. takvog počinioca krivično i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.

Delomična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja AZELIJA d.o.o., strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska.

Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica AZELIJA d.o.o., pojedinačnih elemenata web stranica AZELIJA d.o.o., dizajna logotipa AZELIJA d.o.o., bez pisanog odobrenja AZELIJA d.o.o.


Lozinke i pristup


U postupku registracije, Vi odabirete ime korisnika i lozinku.

Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje poverljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Nadalje, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite isključiti vezu s Internetom nakon svakog korišćenja web stranice.

AZELIJA d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak li štetu koji se mogu pojaviti ako netko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.


Podaci o proizvodima i uslugama


Ove stranice predstavljaju proizvode i usluge tvrtke AZELIJA d.o.o. dostupne u Adriatic regiji. Informacije koje AZELIJA d.o.o. objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja. Međutim, AZELIJA d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama.

Usluge predstavljene na ovim web stranicama odnose se na AZELIJA d.o.o. Naznačene cijene su preporučene cijene.

AZELIJA d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike proizvoda i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene AZELIJA d.o.o. ne snosi odgovornost.

AZELIJA d.o.o. ne garantuje, niti izričito niti prešutno, uključujući garanciju u pogledu pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzimaju bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sistema, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na web stranicama ne smeju se smatrati temeljem za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu saglasni da nećete AZELIJA d.o.o. smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, AZELIJA d.o.o. neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrabe ili nemogućnosti upotrabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

AZELIJA d.o.o. stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cene, dostupnost, te najnovije promene na proizvodima i uslugama. U tom smislu, predlažemo konsultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati Vam savet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji.


Lični i javni podaci


Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte Internetom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Većinu stranica možete posetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovde sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korišćenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se poverljivima primjenjivim propisima Republike Srbije, pa ih stoga AZELIJA d.o.o. može koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se poverljivosti podataka.


Lični podaci


AZELIJA d.o.o. dužan je štititi sigurnost Vaših ličnih podataka.

Kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, AZELIJA d.o.o. neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka AZELIJA d.o.o., kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, prema niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama.

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Vaši ovako prikupljeni lični podaci poverljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci ličnih podataka AZELIJA d.o.o. Poveravanjem svojih ličnih podataka društvu AZELIJA d.o.o. na ovim Internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih ličnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netačni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona. Obavezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Na bazi datiranog i potpisanog pisanog zahteva poslanog na adresu AZELIJA d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 12ž, 11000 Beograd, možete iskoristiti sledeća prava:

  • Jednom godišnje dobiti informaciju da li su Vaši lični podaci procesuisani ili ne;
  • Ažurirati dane lične podatke;
  • Zabraniti daljnju držanje, obradu i procesuisanje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu ličnu situaciju;
Delomično ili potpuno komercijalno korišćenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja AZELIJA d.o.o.


Javni podaci


Javne podatke koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu.

Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.


Izjava o zaštiti podataka


Saglasni ste i prihvatate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namenjeni bazi podataka AZELIJA d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 12ž, 11000 Beograd.

Podaci i dane informacije bit će pohranjeni u bazi podataka AZELIJA d.o.o., i smatraće se poverljivima. Zaposleni gore navedenog subjekta i druge osobe koje zbog prirode poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektom ili za gore navedeni subjekt imaju pristup poverljivim podacima, obvezuju se da neće dati takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Saglasni ste i prihvatate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane AZELIJA d.o.o., u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Saglasni ste i prihvatate da društvo AZELIJA d.o.o. može publikovati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publikovani i u promidžbene svrhe korišćeni rezultati biće prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.


Mrežni kolačići "Cookies"


Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić "cookie" se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvata mrežni kolačić "cookie") ili je očitan ako je korisnik već pre posetio tu stranicu.

Jedna od funkcija mrežnog kolačića "cookie" je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim ličnim podacima.

Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove (kao što su linkovi) na našim web stranicama. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju web stranice AZELIJA d.o.o.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće "cookies". Ako odaberete tu opciju, moći ćete videti tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.

Izborniku za podešavanje kolačića (na engleskom jeziku) možete pristupiti u svakom trenutku i sa bilo koje stranice klikom na gumb „Cookies“ u donjem desnom uglu web stranice.

Linkovi


Da biste ubacili link na stranicu www.azelija.rs morate imati prethodno pisano odobrenje od strane AZELIJA d.o.o. za što morate kontaktirati web-mastera stranice AZELIJA d.o.o.

AZELIJA d.o.o. čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da Vas sva preusmeravanja s Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući da se web stranice i adrese na mreži brzo menjaju, AZELIJA d.o.o. nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su delovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namenjeni samo Vama, ali AZELIJA d.o.o. ne može uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju Vas usmeri.

S tim u svezi AZELIJA d.o.o. ne odgovara za zakonitost i tačnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak niti u slučaju što je putem elektronskog upućivanja otvorio pristup trećim podacima:

  • ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom delovanju trećih lica ili sadržaju podataka u tim informacijama,
  • ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima.

Ograničenje odgovornosti


Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju „takav kakav jest“ bez garancije bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. AZELIJA d.o.o. ne garantuje da će ove web stranice uvek biti dostupne i raspoložive i da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

Ni pod kojim uslovima AZELIJA d.o.o. nije odgovoran za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili finansijske nedostatke, koji su rezultat konsultacija ili korišćenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.

Podaci o proizvodima, tehničke karakteristike i cene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentovane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane AZELIJA d.o.o. Moguće su pogreške ili propusti.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice.

Do zakonom predviđenih ograničenja, AZELIJA d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.


Primenjivo pravo


Ovime prihvatate i podvrgavate se srpskom materijalnom pravu kao isključivo merodavnom za tumačenje, primenu svih dopuštenja, isključenja i uslova upotrebe ovih web stranica. Srpski sudovi isključivo su nadležni za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u svezi s njima.

AZELIJA d.o.o. ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.


Ažuriranje opštih uslova


AZELIJA d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmene uslova korišćenja u bilo koje vreme bez prethodne obavesti. Najnovija verzija opštih uslova korišćenja može se pregledati klikom na link „Uslovi korišćenja stranice“ koji se nalazi na dnu web stranice.


Informacije vezane uz trgovačko društvo


AZELIJA d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za računarsko programiranje
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 12ž, 11000 Beograd, Srbija
Delatnost i datum osnivanja: Računarsko programiranje, 05.03.2009.
PIB: 105986679
MB: 20506105

Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
Osnivači/članovi društva: Ozren Smerečinski, Mario Sić
Direktor: Nenad Badovinac
Poslovna banka: Inteza banka, Beograd

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies