Kako bi pružili što bolju podršku svojim korisnicima koristimo alate poput Teamviewera. Isto tako napisali smo opsežne upute za korištenje aplikacija IVAS i CDP. Možete ih slobodno preuzeti na ovoj stranici:

Azelija udaljena podrška korisnicima

Azelija udaljena podrška korisnicima

Upute za korištenje CDP-a i IVAS-a te razne instalacije (CDP login potreban)

Upute

Upite za hotline i helpdesk slati na mail adresu

hotline@azelija.rs