MOTIONDATA & VECTOR PREDSTAVILI STRATEGIJU BUDUĆEG RAZVOJA „CDP“ SOFTVERA

Vector biznis partner konvencija 2018. Izlaganje g. Josef Pichler o planu razvoja CDP softvera.

Konferencija je otvorena izlaganjem direktora MotionData i Vector, g.Josefa Pichlera. Osnovna tema uvodnog izlaganja bila je strategija razvoja CDP softvera, koji pripada kategoriji DMS (car dealer management system) sistema. Sektor DMS softverskih sistema doživljava neprekidan razoj i strategija menadžmenta Vector i MotionData je brža digitalizacija auto kuća u našoj regiji.

U rečima g. Pichlera prepoznali smo strategiju budućeg razvoja CDP softvera koji treba da sinergijom dve firme objedini poslovna i razvojna iskustva. Razvojni stručnjaci svoja dosadašnja iskustva implementiraće u CDP paket. Kako bi u tome uspeli DataMotion i Vector prihvataju sugestije za razvoj softvera od poslovnih partnera, kao što je „Azelija“ iz Beograda (Srbija). Azelija već deset godina osavremenjuje rad auto kuća u Srbiji sa željom da ponudi optimalan DMS softver.

Nenad Badovinac,
Grac, Austrija.
Septembar, 2018.