AUTO-EDER GROUP & AZELIJA BEOGRAD

Josef Angerer (IT menadžer u Auto-Eder Group) & Nenad Badovinac (Azelija)

Azelija je u periodu od 04.02.2019. – 05.02.2019. gostovala kod poslovnog partnera Vector GmpH iz Beča (Austrija). Na dvodnevnoj konferenciji prisustovali su svi poslovni partneri. Imao sam tada priliku da upoznam i saradnike jednog od najvećih Vectorovih korisnika. Upoznao sam gospodina Josefa Angerera koji je glavni IT menadžer u autokući Auto-Eder Group iz Nemačke. Ova auto kuća posluje na čak 17 lokacija i ima 289 CDP licenci. Tako veliki broj CDP licenci prevazilazi broj CDP licenci u celoj Srbiji. U razgovoru sa gospodinom Angererom upoznao sam pojedinoci ove velike auto kuće koja ima tradiciju poslovanja oko 400 godina.

Auto Eder Group u kontinuitetu već više od 400 godina bavi se istom delatnošću. Prvih decenija su popravljali zaprežna konjska kola i tako stekli svoje prve godine iskustva. Sve do danas bave se automobilskom branšom. CDP softver koriste u svom svakodnevnom poslovanju prodaje i servisiranja vozila. Fascinirala me kultura obrta koja ima viševekovnu tradiciju obrta i danas je jedna od većih auto kuća u Nemačkoj.

Na svakoj prodajnoj prezentaciji svojim potencijalnim poslovnim partnerima predstavljam CDP reference medju kojima je i Auto-Eder Group. Veličina ove auto kuće uvek fascinira moje potencijalne korisnike. Gospodin Josef  Angerer je glavni IT menadžer i konstantno je u kontaktu sa svojim korisnicima. On vodi brigu u svojoj velikoj kompaniji o zahtevima korisnika i organizaciji kompletne IT infrastrukture koja je dislocirana na 17 lokacija uglavnom oko Minhena u Nemačkoj.

Treći s leva: Gospodin Gerald Sebor (Vector) sa partnerima iz Europe.

Sledećeg dana Vector nas je ugostio u svojim prostorijama i tokom prezentacije predstavio nam je smer razvoja CDP softvera koji prati potrebe velikih europskih auto kuća. Jedna od njih je Auto-Eder Group koji uslužuje servisom oko hiljadu vozila dnevno.

Nenad Badovinac,
Februar, 2019.